top of page
2 Set Rhoddion Jar

2 Set Rhoddion Jar

£18.00Price

Cyf Rhifyn 2 Mae set anrhegion Jar yn cynnwys:

Diodydd Mêl 1x - Mae ein sychwyr mêl yn ei gwneud hi'n haws sychu ein Mêl Cymreig. Maent yn bren gradd bwyd naturiol 100%. Fe'u gwneir gyda dolenni hir ac maent yn hawdd eu golchi.

Hylif 1x - Mae ein mêl hylif yn cael ei gynhyrchu gan wenyn Cymreig prysur ar blanhigion fel Sycamorwydden, y Ddraenen Wen, Helyg, Meillion, Mwyar Duon a llawer mwy o amgylch cefn gwlad Cymru. Yna cesglir y mêl o'r cwch gwenyn a'i jarred a dyna pam mae ein Mêl Cymreig amrwd yn blasu cystal!

Set Meddal 1x - Gwneir ein mêl set feddal trwy gyfuno ein Mêl Cymreig Pur gyda'n Mêl gronynnog i greu gwead llyfn, hufennog sy'n berffaith i'w daenu ar eich tost.